Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

W dniu 2 września 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę Nr 977/15 w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ 2014-2020 obejmuje wszystkie obszary tematyczne, w których ogłoszony był nabór kandydatów na ekspertów.


Wpis do Wykazu w żaden sposób nie zapewnia kandydatowi na eksperta uczestnictwa w procesie oceny projektów do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2014-2020 i nie może stanowić dla kandydata podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

pdfWykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od 2015-09-02
Data publikacji: 08.09.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Spotkania odbędą się:

 • 11 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej w sali konferencyjnej, Plac Wolności 1;
 • 17 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Starostwie Powiatowym w Łęczycy w sali konferencyjnej, Plac Tadeusza Kościuszki 1;
 • 22 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w sali konferencyjnej – I piętro,        ul. Moniuszki 7/9.
 • 22 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Urzędzie Miasta w Bełchatowie w sali konferencyjnej, ul. Kościuszki 15;
 • 24 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Urzędzie Gminy w Brzezinach w sali konferencyjnej, ul. Sienkiewicza 16A;
 • 29 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Urzędzie Miasta w Sieradzu w sali konferencyjnej A, ul. Plac Wojewódzki 1;
 • 29 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Starostwie Powiatowym w Kutnie w sali konferencyjnej, ul. Tadeusza Kościuszki 16.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby danego Głównego bądź Lokalnego Punktu Informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie  do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy       o kontakt z organizatorem pod numerem telefonu:


Organizator spotkania w  Łodzi
GPI w Łodzi
Ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl


Organizator spotkania w Bełchatowie
LPI w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Rawie Mazowieckiej, Łęczycy i Kutnie
LPI w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl


Organizator spotkania w Sieradzu
LPI w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Dla kogo?
Do skorzystania z spotkania zapraszamy w szczególności zainteresowane osoby oraz przedstawicieli:

 • jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń jst;
 • jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną;
 • organów administracji rządowej oraz ich jednostek podległych;
 • organizacji pozarządowych.

z terenu:

 • 11 września 2015 r. – powiatu: rawskiego, skierniewickiego, oraz miasta na prawach powiatu – Skierniewice;
 • 17 września 2015 r. – powiatu łęczyckiego;
 • 22 września 2015 r. – Łodzi.
 • 22 września 2015 r. – powiatu: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego;
 • 24 września 2015 r.powiatu: brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, zgierskiego,
 • 29 września 2015 r. – powiatu: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego;
 • 29 września 2015 r. – powiatu kutnowskiego, łowickiego.

Program spotkania informacyjnego

 • Rejestracja uczestników.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Informacje o naborze wniosków o dofinansowanie i regulamin konkursu zamkniętego w zakresie:
 • dróg lokalnych,
 • rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
 • Kryteria wyboru projektów:
 • kryteria formalne dopuszczające,
 • kryteria formalne uzupełniające.
 • Harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2015 r.

pdfProgram spotkania273.34 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź110 KB

docFormularz zgłoszeniowy Bełchatów109.5 KB

docFormualrz zgłoszeniowy Brzeziny109.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Kutno108.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łęczyca108.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Rawa Mazowiecka108.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz110 KB

    
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 04.09.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu


Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - warsztaty praktyczne”.

Spotkania odbędą się:

 • 11 września 2015 r. w godz. 12:05-15:00 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej w sali konferencyjnej, Plac Wolności 1;
 • 17 września 2015 r. w godz. 12:05-15:00 w Starostwie Powiatowym w Łęczycy w sali konferencyjnej, Plac Tadeusza Kościuszki 1;
 • 22 września 2015 r. w godz. 12:05-15:00 w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w sali konferencyjnej – I piętro, ul. Moniuszki 7/9;
 • 22 września 2015 r. w godz. 12:05-15:00 w Urzędzie Miasta w Bełchatowie w sali konferencyjnej, ul. Kościuszki 15;
 • 24 września 2015 r. w godz. 12:05-15:00 w Urzędzie Gminy w Brzezinach w sali konferencyjnej, ul. Sienkiewicza 16A;
 • 29 września 2015 r. w godz. 12:05-15:00 w Urzędzie Miasta w Sieradzu w sali konferencyjnej A, ul. Plac Wojewódzki 1;
 • 29 września 2015 r. w godz. 12.05-15:00 w Starostwie Powiatowym w Kutnie w sali konferencyjnej, ul. Tadeusza Kościuszki 16.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby danego Punktu do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem pod numerem telefonu:

Organizator spotkania w  Łodzi
GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail:  GPILodz@lodzkie.pl


Organizator spotkania w Bełchatowie
LPI w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Brzezinach
LPI w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Rawie Mazowieckiej, Łęczycy i Kutnie
LPI w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e-mail:  LPILowicz@lodzkie.pl


Organizator spotkania w Sieradzu
LPI w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl


Dla kogo?
Do skorzystania z spotkania zapraszamy w szczególności zainteresowane osoby oraz przedstawicieli:

 • jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń jst;
 • jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną;
 • organów administracji rządowej oraz ich jednostek podległych;
 • organizacji pozarządowych.

z terenu:

 • 11 września 2015 r. – powiatu: rawskiego, skierniewickiego, oraz miasta na prawach powiatu – Skierniewice;
 • 17 września 2015 r. – powiatu łęczyckiego;
 • 22 września 2015 r. – Łodzi.
 • 22 września 2015 r. – powiatu: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego;
 • 24 września 2015 r. – powiatu: brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego, zgierskiego;
 • 29 września 2015 r. – powiatu: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego;
 • 29 września 2015 r. – powiatu kutnowskiego, łowickiego.

Program spotkania informacyjnego

 • Rejestracja uczestników.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Dokumentacja konkursowa w zakresie dróg lokalnych oraz rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego:
 • kryteria wyboru projektów,
 • kryteria merytoryczne dostępu,
 • dodatkowe kryteria merytoryczne dostępu,
 • kryteria merytoryczne ogólne,kryteria merytoryczne szczegółowe.
 • Wzór formularza wniosku o dofinansowanie;
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
 • Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu;
 • Konsultacje Indywidualne.

Uwaga! W związku z wyczerpaniem limitu miejsc, nabór na spotkanie w Bełchatowie został zakończony.

pdfProgram spotkania284.83 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź110 KB

docFormularz zgłoszeniowy Bełchatów109 KB

docFormularz zgłoszeniowy Brzeziny109.5 KB

docFormlarz zgłoszeniowy Kutno108.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łęczyca108.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Rawa Mazowiecka108.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz109.5 KB

   
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 04.09.2015 | Kategoria: Wiadomości

Kontynuujemy akcję „Łódzkie lato z Funduszami Europejskimi”, 5 września będziemy mieli okazję spotkać się w Kutnie podczas trwania edycji Święta Róży.
W trakcie jarmarku różanego ujrzymy wszystko co związane i zrobione jest z pięknych róż!  Oprócz wrażeń dla oka wiele wrażeń dla uszu – gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska! Więcej informacji o wydarzeniu www.swietorozy.pl.

Kreatywne pomysły przedsiębiorców z roku na rok urozmaicają święto, może ktoś z Was posiada pomysł na zmianę swojego życia? Dlatego zapraszamy do skonsultowania swoich marzeń, pomoże w tym specjalista dostępny przy stoisku Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Przyjdź, zapytaj, skonsultuj swój pomysł na biznes.
Zobacz jak zmieniamy łódzkie!

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.

Data publikacji: 04.09.2015 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na podwójny zastrzyk wiedzy o funduszach europejskich w najbliższy weekend.


W sobotę 5 września 2015 r. w godzinach 16.00-21.00 zapraszamy do Konstantynowa Łódzkiego na imprezę plenerową pn. „Na skrzydłach historii” w ramach obchodów nadania praw miejskich i święta Lotnictwa Polskiego.


A w niedzielę 6 września 2015 r. w godzinach 11.00-19.00   zapraszamy na Dożynki Gminne w Bełdowie.


Chcesz mile spędzić czas z rodziną na łonie natury i wziąć udział w wielu atrakcyjnych zajęciach, a do tego dowiedzieć się na jakie pomysły możesz zdobyć dofinansowanie z funduszy europejskich?


Odwiedź nasze stoisko informacyjno-promocyjne i zobacz jak zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.


Kreatywne pomysły przedsiębiorców z roku na rok urozmaicają święto, może ktoś z Was posiada pomysł na zmianę swojego życia? Dlatego zapraszamy do skonsultowania swoich marzeń, pomoże w tym specjalista dostępny przy stoisku Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.


Przyjdź, zapytaj, skonsultuj swój pomysłu na biznes. Zobacz jak zmieniamy łódzkie!


Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 04.09.2015 | Kategoria: Wiadomości

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących Funduszy Europejskich podzczas imprezy plenerowej pn. „XXV Dni Złoczewa". Spotkasz nas 6 września 2015 r. w godz. 14:00-18:00 w Parku Miejskim „Za Pałacem" w Złoczewie. Przyjdź i dowiedz się, jak możesz zrealizować swoje pomysły dzięki unijnym środkom, a przy okazji weź udział w paradzie motocyklowej oraz licznych koncertach, przygotowanych przez Organizatora imprezy!


Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

Data publikacji: 04.09.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniach
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Najbliższe Mobilne Punkty Informacyjne odbędą się:

•    9 września 2015 r., w godz. 12:00 – 16:00, Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10/16;

•    18 września 2015 r., w godz. 8:30-11:00, Urząd Miejski w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50;

•    18 września 2015 r., w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5;

•    23 września 2015 r. w godz. 12:00-16:00, Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10/16;

•    24 września 2015 r., w godz. 9:00 – 11:30, Urząd Gminy w Rozprzy, ul. Aleja 900-lecia 3;

•    24 września 2015 r., w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3;

•    25 września 2015 r. w godz. 9:00-11:30 - Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Biuro Partnerstwa i Funduszy ul. Farna 8;

•    25 września 2015 r., w godz. 12:00-14:30- Urząd Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 15.

Osoby zainteresowane udziałem w indywidualnych konsultacjach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy lub dostarczenie do siedziby Punktu na dzień przed terminem konsultacji, do godz. 14:00.

Dla kogo ?
Do skorzystania z indywidualnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego,
w szczególności z powiatów: tomaszowskiego, radomszczańskiego i piotrkowskiego.

Organizator spotkań
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,  97-400 Bełchatów
tel. 44 633 05 13, 44 633 34 63

docFormularz zgłoszeniowy103 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 03.09.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

Zapraszamy na spotkanie w związku z ogłoszeniem konkursu na promocję gospodarczą regionu w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych i organizacji przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz szkół wyższych.
Szansę na wsparcie unijne mają projekty, związane z wypracowaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej, zmierzającej do wzrostu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie rynków obejmujących regionalne specjalizacje. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie: 30 września - 14 października 2015 r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
Spotkanie odbędzie się 9 września br. (środa), w godz. 10.00-12.00, w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro.

Formularz zgłoszeniowy i program spotkania znajdują się stronie Centrum Obługi Przedsiębiorcy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Data publikacji: 02.09.2015 | Kategoria: Wiadomości

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2015 r. opublikowana została informacja o aktualizacji Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Informujemy, że z uwagi na:

 • dodatkowe stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące realizacji PO WER

oraz

 • wejście w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020,

które mogą mieć wpływ na treść wniosków o dofinansowanie składanych w ramach niniejszego konkursu, zmianie ulega treść Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15.

Dokonano zmian w zapisach następujących punktów:
1.2. (str. 5), 1.3.3 (str. 6), 2.4.1 (str. 13), 2.6 (str. 15), 3.2.5 (str. 16), 4.1.1 (str. 25), 4.3.2 (str. 34),  5.2.5 (str. 38) i 5.2.6 (str. 39-41), IX (str. 58) oraz w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.
Dodatkowo wprowadzono załącznik nr 13 (pismo IZ PO WER znak: DZF.VI.8460.13.IS.1 z dnia 13 sierpnia 2015r.) i załącznik nr 14 (pismo IZ PO WER znak: DZF.VI.8630.41.2015.MT.1 z dnia 19 sierpnia 2015r.) do Regulaminu konkursu.

W związku z powyższym, zmianie ulega również termin składania wniosków o dofinansowanie w niniejszym konkursie.
Termin ten zostaje przesunięty na okres: od 7 sierpnia do 8 września 2015 r.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 26 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs, mogą zostać wycofane i złożone ponownie, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 4.1.14 Regulaminu konkursu.  

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały opublikowane na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
 

Data publikacji: 31.08.2015 | Kategoria: Wiadomości | POWR010102IP1710002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"; Działania IX.3Rozwój ekonomii społecznej"; Poddziałania IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o ogłoszonym konkursie dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Data publikacji: 31.08.2015 | Kategoria: Wiadomości
 
Top