Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Nowy obiekt Miejskiego Centrum Kultury wraz z interaktywną Ekspozycją PGE Giganty Mocy zwyciezył w jednej z kategorii konkursu „Polska Pięknieje". To wyjątkowe miejsce, gdzie poznasz proces wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem wydobywanego i przetwarzanego w Bełchatowie węgla brunatnego. Możesz przeprowadzać doświadczenia z zakresu fizyki i zjawisk elektryczności, odbyć spacer po dnie morza i odwiedzić las tropikalny, dowiadując się przy tym o poszczególnych fazach formowania złóż węgla brunatnego. Po ekspozycji oprowadza multimedialna rodzina Gigusiów Brunatnych. Gratulujemy zwycięstwa w tak prestiżowej kategorii jak Miejsce Przyjazne Rodzinom!

Data publikacji: 18.09.2015 | Kategoria: Wiadomości

W przypadku przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych, związanych z zakupem (np. taboru) lub dostawą sprzętu, które nie zostały wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie ma obowiązku załączania do wniosku o dofinansowanie projektu dokumentacji wymienionej w pkt 11 Listy załączników obligatoryjnych (w tym także załącznika 11a). Powyższe wynika z faktu, że dla tych przedsięwzięć nie mają zastosowania krajowe oraz unijne przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, a tym samym bezzasadnym jest załączanie dokumentacji w tej sprawie, jak również deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 potwierdzającej brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia na te obszary. Analogicznie w przypadku projektów nieinfrastrukturalnych nie ma obowiązku załączania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu na stan jednolitej części wód.

W powyższym przypadku należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu jedynie oświadczenie wypełnione przez wnioskodawcę, iż projekt ten nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko oraz na obszar Natura 2000 oraz oświadczenie o niezaleganiu z informacją do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie prowadzonych rejestrów – jeżeli dotyczy wnioskodawcy (wzór oświadczeń znajduje się w „Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020).

W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych które nie zostały wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. tzw. przedsięwzięć podprogowych) konieczne jest załączenie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 potwierdzającej brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia na te obszary oraz deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzająca brak negatywnego wpływu na stan jednolitej części wód. Wymagany jest również prawidłowo wypełniony załącznik nr 11a (Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). Nie jest wymagana dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (załącznik nr 11 do wniosku o dofinansowanie projektu).

W przypadku projektów infrastrukturalnych, dla których może zajść konieczność rozważenia wpływu przedsięwzięcia na jednolite części wód, deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzająca brak negatywnego wpływu na stan jednolitej części wód, nie jest wymagana, jeżeli stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostało wyrażone w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji: 18.09.2015 | Kategoria: Wiadomości

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - warsztaty praktyczne”.

Spotkanie odbędzie się:
•    29 września 2015 r. w godz. 12:15-15:00 w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, w sali USC, ul. Konecka 42.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI Bełchatów do dnia 28 września br., do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem pod numerem telefonu: 44 633 34 63.

Dla kogo?

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności zainteresowane osoby oraz przedstawicieli:
•    jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń jst;
•    jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną;
•    organów administracji rządowej oraz ich jednostek podległych;
•    organizacji pozarządowych
z terenu powiatu: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego.


Program spotkania informacyjnego

•    źródła informacji o Funduszach Europejskich,
•    dokumentacja konkursowa w zakresie dróg lokalnych oraz rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
•    wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
•    instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
•    lista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu,
•    konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

LPI w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
tel.: 44 633 34 63; 44 633 05 13
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania370.32 KB

docFormularz zgłoszeniowy110 KB

pdfPlakat201.22 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 18.09.2015 | Kategoria: Wiadomości

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do Spały na święto plonów – Dożynki Prezydenckie, które odbędą się w dniu 12 września 2015 r.

W najbliższą sobotę na uczestników dożynek czekać będzie moc atrakcji, w tym występy zespołów ludowych, koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej oraz kiermasz potraw regionalnych.

Wśród tak wielu atrakcji nie zabraknie również porządnej porcji informacji nt. Funduszy Europejskich. Masz pomysł na projekt, nie wiesz jak go zrealizować, szukasz informacji? Odwiedź nasze stoisko. Porozmawiajmy o Twoich planach, zamiarach, marzeniach… to wiedza w zasięgu ręki. Każdy czas jest dobry na zmianę życia i realizację ciekawych pomysłów.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Punktu Informacyjnego w godzinach 12.00 – 18.00, gdzie na własne oczy zobaczysz jak zmieniamy łódzkie z Funduszami Europejskimi.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 11.09.2015 | Kategoria: Wiadomości
lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-łowiczu-zaprasza-na-spotkanie-informacyjne-pn-„z-unijnego-na-nasze-czyli-o-co-chodzi-w-funduszach-europejskich”
Data publikacji: 11.09.2015 | Kategoria: Wiadomości

W dniach 19 – 20 września w Skierniewicach będzie kwieciście, owocowo i warzywnie! Wszystko to za sprawą XXXVIII Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Jeżeli chcesz się przekonać, że łódzkie jest piękne bogactwem darów przyrody – przyjdź, zobacz i poczuj jak smakuje łódzkie!


Jeżeli ponadto chcesz się przekonać jak kreatywne pomysły zmieniają naszą rzeczywistość albo też sam posiadasz pomysł na zmianę swojego życia, zapraszamy Cię do skonsultowania swych marzeń. Znajdziesz nas przy stoisku Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, podczas pierwszego dnia Święta, czyli 19 września.


Przyjdź, zapytaj, skonsultuj swój pomysł na biznes! Zobacz jak zmieniamy łódzkie!

Data publikacji: 11.09.2015 | Kategoria: Wiadomości

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących Funduszy Europejskich podczas „Dnia Otwartego MCK”. Spotkasz nas w sobotę 12 września 2015 r. w godz. 16:00 – 19:00, w holu budynku Miejskiego Centrum Kultury PGE Giganty Mocy w Bełchatowie, Plac Narutowicza 3. Przyjdź i dowiedz się, jak możesz zrealizować swoje pomysły dzięki unijnym środkom, a przy okazji zobacz jak zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi! Ponadto Organizator wydarzenia przygotował moc atrakcji dla odwiedzających, m.in. zajęcia otwarte grup artystycznych, bełchatowską odsłonę ogólnopolskiej, jednodniowej akcji „SPiN Day - dla społeczeństwa i nauki”, podczas której będzie można skonstruować koło czerpakowe koparki nadkładowej oraz urządzenie napędzane wodą lub wiatrem. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.mck.belchatow.pl.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 11.09.2015 | Kategoria: Wiadomości

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w dniu 10 września na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowane zostały następujące komunikaty dotyczące prowadzonych naborów wniosków w ramach Osi IX „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:


-1-
Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15
w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

link do komunikatu

Treść Regulaminu konkursu uległa zmianie z uwagi na zmianę kryteriów wyboru projektów, przyjętych Uchwałą Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnoszące się do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.


-2-
Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15
w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

link do komunikatu

Treść Regulaminu konkursu uległa zmianie z uwagi na zmianę kryteriów wyboru projektów, przyjętych Uchwałą Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wejście w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, a także z uwagi na dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnoszące się do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Data publikacji: 11.09.2015 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w dniu 9 września 2015 roku na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowane zostały następujące komunikaty dotyczące prowadzonych naborów wniosków w ramach Osi IX „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:


-1-
Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15
w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

link do komunikatu


-2-
Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15
w ramach Poddziałania IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej”

link do komunikatu


W obu przypadkach, treść Regulaminów konkursu uległa zmianie z uwagi na dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnoszące się do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.


-3-
Informacja o spotkaniu dotyczącym konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15
w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Dane dotyczące spotkania:
miejsce: siedziba WUP w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A
termin: 21 września 2015 r., od godz. 10:00

link do komunikatu

Data publikacji: 11.09.2015 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Jak nie dotacja z Funduszy Europejskich to co? Instrumenty zwrotne szansą dla przedsiębiorców”.

Spotkanie odbędzie się:

  • 15 września 2015 r. (tj. wtorek) w godzinach 10:00-13:30 w Sali Konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres GPILodz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby GPI w Łodzi do dnia 14 września 2015 r. do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 291 9760.

Dla kogo
Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności przedsiębiorców oraz zainteresowane osoby z Łodzi.

Program spotkania informacyjnego
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
•    Instrumenty finansowe w latach 2014-2020 w ramach:
-    Programów Operacyjnych na szczeblu krajowym,
-    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
•    Inicjatywa JEREMIE - pożyczka na rozwój działalności gospodarczej.
•    Przedstawienie oferty zwrotnych instrumentów finansowych na rozwój firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE

Organizator spotkania informacyjnego
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

tel. 42 291 97 60; e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Serdecznie zapraszamy!

pdfProgram spotkania353.95 KB

docFormularz zgłoszeniowy110 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 08.09.2015 | Kategoria: Wiadomości
 
Top