Spotkanie, dotyczące konkursu na promocję gospodarczą regionu

Data publikacji: 02.09.2015 r.

Zapraszamy na spotkanie w związku z ogłoszeniem konkursu na promocję gospodarczą regionu w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych i organizacji przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz szkół wyższych.
Szansę na wsparcie unijne mają projekty, związane z wypracowaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej, zmierzającej do wzrostu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie rynków obejmujących regionalne specjalizacje. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie: 30 września - 14 października 2015 r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
Spotkanie odbędzie się 9 września br. (środa), w godz. 10.00-12.00, w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro.

Formularz zgłoszeniowy i program spotkania znajdują się stronie Centrum Obługi Przedsiębiorcy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 
Top