Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

W dniu 25 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1329/15 w sprawie: zmiany uchwały nr 706/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przygotowania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst zmienionego dokumentu.

Dokument obowiązuje od 25 listopada 2015 r.

pdfZasady przygotowania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020341.68 KB

pdfOpis zmian do Zasad przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020198.4 KB

Dodatkowe informacje

  • Temat dokumentu Kwalifikowalność wydatków, Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu Wytyczne
Data publikacji: 30.11.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

W dniu 25 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1328/15 w sprawie: zmiany uchwały nr 799/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst zmienionego dokumentu.

Dokument obowiązuje od 25 listopada 2015 r.

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej V – Ochrona środowiska 1013.31 KB

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej V – Ochrona środowiska213.29 KB

Data publikacji: 30.11.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty

W dniu 12 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1279/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr 667/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie, zmienionej uchwałą Nr 912/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 1080/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2015 r.

Dokument obowiązuje od 12 listopada 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie215.5 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie2.32 MB

Data publikacji: 16.11.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty

W dniu 20 października br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1165/15 w sprawie aktualizacji wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


pdfLista kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.pdf835 KB

Data publikacji: 23.10.2015 | Kategoria: Wiadomości

W dniu 20 października br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1169/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 801/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą Nr 1079/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2015 r.

Poniżej przedstawiamy opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst dokumentu.

Wprowadzone zmiany obowiązują od 20 października 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.215.42 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 1.83 MB

Data publikacji: 21.10.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty

W dniu 30 września br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1079/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr 801/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, kwalifikacje, umiejętności, XII Pomoc Techniczna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Poniżej przedstawiamy opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst dokumentu.

Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 30 września 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.219.9 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 1.83 MB

Data publikacji: 05.10.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty

W dniu 30 września br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1080/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr 667/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport,  Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie, zmienionej uchwałą Nr 912/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Poniżej przedstawiamy opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst dokumentu.

W związku z opublikowaniem w dn. 2 października 2015 r. na stronie rpo.lodzkie.pl Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport,  Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie, który zawierał błędy edycyjne w opisie działania VIII.2, poniżej zamieszczono prawidłowy plik z obowiązującym dokumentem.
Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 30 września 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie213.03 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie2.24 MB

Data publikacji: 05.10.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty

Przedstawiamy zaktualizowany "Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (wersja 2.7).

Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność,
  • harmonogramów finansowych,
  • uczestników projektów,
  • zamówień publicznych
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika wprowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

  • Logowanie - zmieniono nazewnictwo z Profil zaufany na Login.gov.pl
  • Zestawienie dokumentów - doprecyzowano zapisy dotyczące konieczności przedłożenia do pierwszego wniosku o płatność oświadczenia dotyczących oddzielnego prowadzenia księgowości

 

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.7 (PDF)
Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.7 (DOC)

Data publikacji: 04.02.2020 | Kategoria: Prawo i dokumenty | Podręcznik Beneficjenta

24 maja 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 706/15 w sprawie przyjęcia zasad przygotowania studium wykonalności w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Zasady zostały opracowane w oparciu o Ministra Inwestycji i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Dokument obowiazuje od 24 maja 2019 r.

pdfZasady przygotowania studium wykonalności528.94 KB

pdfOpis zmian344.33 KB

Data publikacji: 24.05.2019 | Kategoria: Prawo i dokumenty | studium wykonalności
 
Top