Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu     

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.


Spotkanie odbędzie się 10.11.2015 r. w Łodzi w sali konferencyjnej w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - I piętro, ul. Moniuszki 7/9, w godz. 12:00-15:30 (rejestracja od godz. 11:45).
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres GPILodz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby GPI do dnia 9.11.2015 do godz. 12:00

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 31 07.

Dla kogo

Do skorzystania z indywidualnych konsultacji zapraszamy w szczególności osoby zainteresowane realizacją projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.        

Program spotkania informacyjnego

 • Omówienie poszczególnych elementów wniosku o dofinansowanie wnioskodawca, wskaźniki, grupy docelowe, ryzyko, krótki opis projektu, zadania, kwoty ryczałtowe - część I;
 • Omówienie poszczególnych elementów wniosku o dofinansowanie potencjał, budżet ogółem, budżet szczegółowy, uzasadnienie kosztów, harmonogram, oświadczenia - część II;
 • Źródła Informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator spotkania informacyjnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi.
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania335.76 KB

docFormularz zgłoszeniowy247 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 03.11.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci) | RPDL100100IZ0010001/15

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z pn. „Z unijnego na nasze” czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich.


Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 12 listopada 2015 r. w godzinach 9:30–13:30 (rejestracja od godziny 9:00) w Sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi - ul. Moniuszki 7/9, I piętro.


W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: GPILodz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Głównego Punktu Informacyjnego w Łodzi do dnia 10 listopada 2015 r. do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem pod numerami telefonów: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania informacyjnego serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności osoby z terenu miasta Łodzi.

Program spotkania informacyjnego


•    Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
•    Najważniejsze dokumenty na poziomie unijnym i krajowym
•    Programy Operacyjne na lata 2014-2020 - najważniejsze założenia
•    Rola Instytucji działających w procesie pozyskiwania środków w ramach Funduszy Europejskich
•    Od pomysłu do rozliczenia dotacji – cykl życia projektu
•    Praktyczne wskazówki dotyczące poszukiwania środków z Unii Europejskiej
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

Organizator spotkania informacyjnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail:

pdfProgram spotkania352.47 KB

docFormularz zgłoszeniowy110.00 KB


Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 30.10.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie się:

6 listopada 2015 r. w godzinach 10:00-13:15 (rejestracja od godz. 9:45) w Urzędzie Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A, w sali konferencyjnej.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPI lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI do dnia 5.11.2015 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 874 31 54.

 

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Centralnego - powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego, łódzkiego-wschodniego.

 

Program spotkania informacyjnego

 • Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 • Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności,
 • Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Źródła Informacji o Funduszach Europejskich.

 

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach

ul. Sienkiewicza 16

95-060 Brzeziny

tel.: 46 874 31 54, 46 816 68 17

e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania110.38 KB

docformularz zgłoszeniowy109.5 KB

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 28.10.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniach 

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Dokumentacja konkursowa Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.

Spotkania odbędą się:

 • 6 listopada 2015 r. w godz. 8:30 – 12:00 (rejestracja od godz. 8:15) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3, Piotrków Trybunalski, ul. Broniewskiego 16, sala 206, II piętro.
 • 9 listopada 2015 r., w godz. 8:30 – 12:00 (rejestracja od godz. 8:15) w sali obrad Rady Miasta Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Łowicz, ul. Stary Rynek 1.
 • 10 listopada 2015 r., w godz. 8:30 – 12:00 (rejestracja od godz. 8:15), w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Łódź, ul. Moniuszki 7/9.
 • 12 listopada 2015 r. w godz. 8:30 – 12:00 (rejestracja od godz. 8:15) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sieradzu, Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, II piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w danym spotkaniu, prosimy  o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby danego Głównego bądź Lokalnego Punktu Informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w zakresie aktualnie ogłoszonego konkursu w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program spotkania informacyjnego

•    Regulamin konkursu.
•    Kryteria wyboru projektów.
•    Szczegółowe zasady wsparcia - sesja pytań
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
•    Konsultacje indywidualne

Organizatorzy spotkań informacyjnych

Organizator spotkania w  Łodzi:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Piotrkowie Trybunalskim:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz 
tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania336.05 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź109 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łowicz110.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Piotrków Tryb.111 KB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz110.5 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 27.10.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci) | RPDL100100IZ0010001/15

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniach

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne pt. „Dokumentacja konkursowa Działania XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Spotkania odbędą się:

 • 6 listopada 2015 r. w godz. 12:15 – 15:40 (rejestracja od godz. 12:00) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3, Piotrków Trybunalski, ul. Broniewskiego 16, sala 206, II piętro.
 • 9 listopada 2015 r., w godz. 12:15 – 15:40 (rejestracja od godz. 12:00) w sali obrad Rady Miasta Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Łowicz, ul. Stary Rynek 1.
 • 12 listopada 2015 r. w godz. 12:15 – 15:40 (rejestracja od godz. 12:00) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sieradzu, Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, II piętro.
 • 16 listopada 2015 r., w godz. 12:15 – 15:40 (rejestracja od godz. 12:00) w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29.


W przypadku chęci wzięcia udziału w danym spotkaniu, prosimy  o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby danego Głównego bądź Lokalnego Punktu Informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w zakresie aktualnie ogłoszonego konkursu Działania XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Program spotkania informacyjnego

•    Regulamin konkursu
•    Kryteria wyboru projektów
•    Szczegółowe zasady wsparcia - sesja pytań
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich
•    Konsultacje indywidualne

Organizatorzy spotkań informacyjnych

Organizator spotkania w  Łodzi:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Piotrkowie Trybunalskim:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Uwaga! W związku z wyczerpaniem limitu miejsc, nabór na spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim został zakończony.

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania334.23 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź109 KB

docFormularz zgłoszeniowy Piotrków Tryb.109.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łowicz109.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz109.5 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 27.10.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie się:
•    10 listopada 2015r, w godzinach 10:00 – 13:30 (rejestracja od godz. 9:45) w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Kutno, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPILowicz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI w Łowiczu do dnia 07.11.2015 r. do godz. 12.00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 837 72 29.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego oraz miasta na prawach powiatu – Skierniewic.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Program spotkania informacyjnego:

•    Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków
•    Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności
•    Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99 – 400 Łowicz
tel.: 46 837 72 29, 46 837 52 67
e-mail:

pdfProgram spotkania338.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy109.5 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 27.10.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim serdecznie zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Data publikacji: 23.10.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

W dniu 20 października br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1165/15 w sprawie aktualizacji wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


pdfLista kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.pdf835 KB

Data publikacji: 23.10.2015 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | baza ekspertów

W dniu 20 października br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1169/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 801/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą Nr 1079/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2015 r.

Poniżej przedstawiamy opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst dokumentu.

Wprowadzone zmiany obowiązują od 20 października 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.215.42 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 1.83 MB

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od 2015-10-20
Data publikacji: 21.10.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

 

Informacja o spotkaniach

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu „Środa z Funduszami”. Tym razem spotkanie skierowane będzie do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na realizację inwestycji proekologicznych.

Spotkania informacyjne odbędą się 4 listopada 2015 r. w następujących miejscowościach:

 • Łódź; Sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi – I piętro ul. Moniuszki 7/9;
 • Bełchatów; Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Bełchatowie I piętro, ul. Kościuszki 15;
 • Brzeziny; Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Brzezinach parter, ul. Sienkiewicza 16A;
 • Łowicz: Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łowiczu I piętro, ul. Długa 12;
 • Sieradz: Sala konferencyjna A Urzędu Miasta w Sieradzu I piętro, ul. Plac Wojewódzki 1.
 

Spotkania informacyjne będą odbywać się w godzinach 10:00 – 13:00 (rejestracja od godziny 9:30).

Rekrutacja na spotkanie informacyjne rozpoczyna się 21 października 2015 r.

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby danego Głównego bądź Lokalnego Punktu Informacyjnego do dnia poprzedzającego szkolenie do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem spotkania.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania informacyjnego serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na inwestycje proekologiczne.

Program spotkania informacyjnego

 • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko 2014 – 2020
 • Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

Organizatorzy szkoleń  

Organizator szkolenia w  Łodzi:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator szkolenia w Bełchatowie:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator szkolenia w Brzezinach:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach 
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator szkolenia w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator szkolenia w Sieradzu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfProgram_Spotkania.pdf336.79 KB

docformularz_zgłoszeniowy_Łódź.doc110 KB

docformularz_zgloszeniowy_Bełchatów.doc109.5 KB

docformularz_zgłoszeniowy_Brzeziny.doc109 KB

docformularz_zgłoszeniowy_Lowicz.doc99 KB

docformularz_zgłoszeniowy_Sieradz.doc109.5 KB

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 20.10.2015 | Kategoria: Wiadomości
 
Top