Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie się dnia:

•    27 listopada 2015 r. w godz. 9:00 - 12:00 (rejestracja od godz. 8:45) w Urzędzie Miasta i Gminy  w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, sala konferencyjna.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: LPISieradz@lodzkie.pl, do dnia 26 listopada 2015 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 43 822 89 25.

Dla kogo:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego
(tj. powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego).

Program spotkania informacyjnego

•    Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków
•    Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności
•    Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98 - 200 Sieradz
tel.: 43 822 89 25; 43 678 40 80
e-mail:

pdfProgram spotkania332.71 KB

docFormularz zgłoszeniowy110 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 19.11.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.
Spotkanie odbędzie się dnia:

  • 27 listopada 2015 r. w godz. 12:15 - 15:15 (rejestracja od godz. 12:00) w Urzędzie Miasta i Gminy  w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, sala konferencyjna.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: LPISieradz@lodzkie.pl, do dnia 26 listopada 2015 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 43 822 89 25.

Dla kogo:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego
(tj. powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego).


Program spotkania informacyjnego

  • Omówienie poszczególnych elementów wnioskuo dofinansowanie     wnioskodawca, wskaźniki, grupy docelowe, ryzyko, krótki opis projektu, zadania, kwoty ryczałtowe - część I;
  • Omówienie poszczególnych elementów wniosku o dofinansowanie  potencjał, budżet ogółem, budżet szczegółowy, uzasadnienie kosztów, harmonogram, oświadczenia - część II;
  • Źródła Informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98 - 200 Sieradz
tel.: 43 822 89 25; 43 678 40 80
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania376.11 KB

docFormularz zgłoszeniowy110 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 18.11.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu „Środa z Funduszami”. Tym razem spotkanie skierowane będzie do instytucji ochrony zdrowia.

Data publikacji: 16.11.2015 | Kategoria: Wiadomości

W dniu 12 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1279/15 zmieniającą uchwałę Nr 667/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie, zmienionej uchwałą Nr 912/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 1080/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2015 r.

Dokument obowiązuje od 12 listopada 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie215.5 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie2.32 MB

Data publikacji: 16.11.2015 | Kategoria: Wiadomości

Czekamy na projekty ułatwiające powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi...

Data publikacji: 13.11.2015 | Kategoria: Wiadomości

Chcesz zdobyć fundusze europejskie na rozwój programów kształcenia zawodowego...

Data publikacji: 13.11.2015 | Kategoria: Wiadomości

Informujemy, że w dniu 13.11.2015 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowany został komunikat dotyczący aktualizacji regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10/15 w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Potrzeba doprecyzowania zapisów regulaminu wyniknęła z przeprowadzonych spotkań informacyjnych z potencjalnymi wnioskodawcami.

Termin składania wniosków o dofinansowanie w niniejszym konkursie nie ulega zmianie.
Powyższe zmiany obowiązują od dnia 13.11.2015 r.

Bezpośredni link do komunikatu.

Data publikacji: 13.11.2015 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD080301IP0110001/15

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacje o spotkaniu


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym
pn. „Z unijnego na nasze” czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:

  • 18 listopada 2015 r. w godzinach 12.00-15.00 (rejestracja od godziny 11.30) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dmosinie, Dmosin 9a, I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Brzezinach do dnia 17 listopada 2015 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem pod numerami telefonów: 46 874 31 54.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego - powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego, łódzkiego - wschodniego.

Program spotkania

  • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020;
  • Programy Operacyjne na lata 2014-2020 - najważniejsze założenia;
  • Od pomysłu do rozliczenia dotacji - cykl życia projektu;
  • Źródła Informacji o Funduszach Europejskich.


Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
tel.: 46 874 31 54, 46 816 68 17
e-mail:

pdfProgram spotkania352.63 KB

docFormularz zgłoszeniowy109.5 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 10.11.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Spotkanie odbędzie się dnia:

  • 18 listopada 2015 r., w godzinach 11:15 – 15:00 (rejestracja od godz. 11:00) w Starostwie Powiatowymw Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPILowicz@lodzkie.pl, lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI w Łowiczu do dnia 17.11.2015 do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 837 72 29.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego oraz miasta na prawach powiatu – Skierniewic.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Program spotkania informacyjnego:

•    Omówienie wniosku o dofinansowanie dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99 – 400 Łowicz
tel.: 46 837 72 29, 46 837 52 67
e-mail:

pdfProgram spotkania381.11 KB

docFormularz zgłoszeniowy109 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 10.11.2015 | Kategoria: Wiadomości
 
Top