Spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Data publikacji: 04.09.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Spotkania odbędą się:

 • 11 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej w sali konferencyjnej, Plac Wolności 1;
 • 17 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Starostwie Powiatowym w Łęczycy w sali konferencyjnej, Plac Tadeusza Kościuszki 1;
 • 22 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w sali konferencyjnej – I piętro,        ul. Moniuszki 7/9.
 • 22 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Urzędzie Miasta w Bełchatowie w sali konferencyjnej, ul. Kościuszki 15;
 • 24 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Urzędzie Gminy w Brzezinach w sali konferencyjnej, ul. Sienkiewicza 16A;
 • 29 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Urzędzie Miasta w Sieradzu w sali konferencyjnej A, ul. Plac Wojewódzki 1;
 • 29 września 2015 r. w godz. 09:30-12:00 w Starostwie Powiatowym w Kutnie w sali konferencyjnej, ul. Tadeusza Kościuszki 16.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby danego Głównego bądź Lokalnego Punktu Informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie  do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy       o kontakt z organizatorem pod numerem telefonu:


Organizator spotkania w  Łodzi
GPI w Łodzi
Ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl


Organizator spotkania w Bełchatowie
LPI w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Rawie Mazowieckiej, Łęczycy i Kutnie
LPI w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl


Organizator spotkania w Sieradzu
LPI w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Dla kogo?
Do skorzystania z spotkania zapraszamy w szczególności zainteresowane osoby oraz przedstawicieli:

 • jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń jst;
 • jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną;
 • organów administracji rządowej oraz ich jednostek podległych;
 • organizacji pozarządowych.

z terenu:

 • 11 września 2015 r. – powiatu: rawskiego, skierniewickiego, oraz miasta na prawach powiatu – Skierniewice;
 • 17 września 2015 r. – powiatu łęczyckiego;
 • 22 września 2015 r. – Łodzi.
 • 22 września 2015 r. – powiatu: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego;
 • 24 września 2015 r.powiatu: brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, zgierskiego,
 • 29 września 2015 r. – powiatu: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego;
 • 29 września 2015 r. – powiatu kutnowskiego, łowickiego.

Program spotkania informacyjnego

 • Rejestracja uczestników.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Informacje o naborze wniosków o dofinansowanie i regulamin konkursu zamkniętego w zakresie:
 • dróg lokalnych,
 • rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
 • Kryteria wyboru projektów:
 • kryteria formalne dopuszczające,
 • kryteria formalne uzupełniające.
 • Harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2015 r.

pdfProgram spotkania273.34 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź110 KB

docFormularz zgłoszeniowy Bełchatów109.5 KB

docFormualrz zgłoszeniowy Brzeziny109.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Kutno108.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łęczyca108.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Rawa Mazowiecka108.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz110 KB

    
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top