Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 705/15 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, VII Infrastruktura dla usług społecznych.

Projekt dokumentu zawiera między innymi informacje o działaniach wspieranych w ramach danej osi, typach beneficjentów, trybach wyboru projektów oraz poziomie ich dofinansowania.

pdfProjekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV – Gospodarka niskoemisyjna Osi Priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych.1.05 MB

Data publikacji: 09.07.2015 | Kategoria: Wiadomości

W dniu 10 czerwca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 616/15 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt dokumentu zawiera między innymi informacje o działaniach wspieranych w ramach osi, typach beneficjentów, trybach wyboru projektów oraz poziomie ich dofinansowania

 pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej V747.48 KB

Data publikacji: 09.07.2015 | Kategoria: Wiadomości

Uwaga! Ruszają pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Poddziałanie II.1.1. Tereny inwestycyjne

Dofinansowanie obejmie m.in. przedsięwzięcia związane z kompleksowym przygotowaniem terenów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze, tj. m.in.: prace studyjno-koncepcyjne dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych, badania geotechniczne, uporządkowanie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, remont lub modernizację obiektów budowlanych.

Więcej...

Poddziałanie III.2.1. Drogi wojewódzkie

W zakresie inwestycji drogowych natomiast środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę lub modernizację dróg wojewódzkich (m.in. obwodnic, skrzyżowań), modernizacji wiaduktów, tuneli, mostów.

Więcej...

Ponadto informujemy, iż od dnia 25 czerwca do 7 sierpnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania VIII.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy.

Nabór prowadzony jest w trybie pozakonkursowym. Dofinansowanie mogą otrzymać powiatowe urzędy pracy z województwa łódzkiego. Wsparcie jest kierowane do osób po 29. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

- osób po 50. roku życia,

- osób długotrwale bezrobotnych,

- kobiet,

- osób z niepełnosprawnościami,

- osób o niskich kwalifikacjach.

Więcej...

Data publikacji: 01.07.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będący zapraszającym w postępowaniu dialogu technicznego poprzedzającym udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: wybór wykonawcy części zadań (tzw. operatora bonów) w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Podmiotowy System Finansowania narzędziem rozwoju kadr województwa łódzkiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, o którym mowa w Zaproszeniu do udziału w czynnościach dialogu technicznego z dnia 03.06.2015 r. na podstawie pkt 15 Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego publikuje liste uczestników dialogu. 

 

pdfLista uczestników dialogu technicznego231.38 KB

Data publikacji: 29.06.2015 | Kategoria: Wiadomości

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 25.06.2015 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Pierwszą część konkursu "Europa To My" mamy już za sobą! Mamy przyjemność poinformować, że wśród pierwszych 10 finalistów konkursu znalazł się także projekt z Aleksandrowa Łódzkiego, przesłany przez Panią Marysię Deptę. Projekt dotyczy wsparcia oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Warto również nadmienić, że już od poniedziałku 29 czerwca w TVP1 emitowane będą materiały o finalistach, a 3 lipca planowana jest emisja materiału na temat województwa łódzkiego oraz projektu przesłanego przez Panią Marysię.

Szczegóły na: http://www.europatomy.eu/finalisci-I-etapu

{phocagallery view=category|categoryid=6|limitstart=0|limitcount=0}

 

Data publikacji: 25.06.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących Funduszy Europejskich podczas „Księżackiego Jadła” – Festiwalu Dobrej Żywności, który odbędzie się 21 czerwca (niedziela) na Nowym Rynku w Łowiczu od godz. 14.00.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie projekty zostały zrealizowane ze środków unijnych, a także uzyskać informacje nt. możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020, odwiedź stoisko informacyjne LPI w Łowiczu, gdzie konsultacji udzielać będzie specjalista ds. Funduszy Europejskich.

Projekt finansowany przez Unię Europejskąze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 17.06.2015 | Kategoria: Wiadomości

7 czerwca br. na Rynku Manufaktury w Łodzi Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego już po raz siódmy zorganizował Piknik Funduszy Europejskich.

Piknik uroczyście otworzył Pan Marszałek Witold Stępień rozpoczynając dzień pełen atrakcji, zabaw i koncertów, które czekały w specjalnie przygotowanych strefach oraz na scenie. W przygotowanych kopułach w innowacyjny i interaktywny sposób można było poznać projekty zrealizowane dzięki wsparciu z Unii Europejskiej oraz uzyskać informacje jakie możliwości wsparcia niesie za sobą perspektywa 2014-2020.

Po uroczystym otwarciu najmłodsi goście Pikniku mogli zobaczyć przygody „Szewca Kopytko i Kaczora Kwaka” w przedstawieniu przygotowanym przez Teatr Arlekin oraz odbyć podróż w świat wyobraźni z „Wielkim odkrywcą” w widowisku wystawionym przez Fundację FORM. ART Po południu na scenie gościły łódzkie zespoły muzyczne: Stargazer, Tune, a wieczorem dla naszych gości zaśpiewali Mrozu, Bracia i gwiazda Pikniku - zespół HEY.

{phocagallery view=category|categoryid=4|limitstart=0|limitcount=0}

Data publikacji: 08.06.2015 | Kategoria: Wiadomości

Projekt z województwa łódzkiego w finale konkursu „Europa to My”!

Data publikacji: 15.06.2015 | Kategoria: Wiadomości

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej Zapraszającym) zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzajacym udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: wybór wykonawcy części zadań (tzw. operatora bonów) w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Podmiotowy System Finansowania narzędziem rozwoju kadr województwa łódzkiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegających na uruchomieniu i obsłudze systemu bonów na usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wraz z dodatkowymi świadczeniami towarzyszacymi w ramach zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w dialogu technicznym znajdują się w poniższych załącznikach:

  1. pdfZaproszenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego1.13 MB
  2. pdfRegulamin prowadzenia dialogu technicznego1.09 MB
  3. pdfWniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym311.93 KB
  4. pdfWstępny opis projektu748.37 KB
  5. docxZałącznik nr 2 do Zaproszenia do DT - wniosek zgłoszeniowy148.71 KB
Data publikacji: 03.06.2015 | Kategoria: Projekty (wiadomosci)
 
Top