Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W dniu 2 września 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę Nr 977/15 w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ 2014-2020 obejmuje wszystkie obszary tematyczne, w których ogłoszony był nabór kandydatów na ekspertów.


Wpis do Wykazu w żaden sposób nie zapewnia kandydatowi na eksperta uczestnictwa w procesie oceny projektów do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2014-2020 i nie może stanowić dla kandydata podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

pdfWykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2015-09-02
 
Top