Zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: II, III, VIII na lata 2014-2020.

Data publikacji: 16.11.2015 r.

W dniu 12 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1279/15 zmieniającą uchwałę Nr 667/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie, zmienionej uchwałą Nr 912/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 1080/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2015 r.

Dokument obowiązuje od 12 listopada 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie215.5 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie2.32 MB

 
Top