Zapraszamy do Łowicza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Data publikacji: 10.11.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Spotkanie odbędzie się dnia:

  • 18 listopada 2015 r., w godzinach 11:15 – 15:00 (rejestracja od godz. 11:00) w Starostwie Powiatowymw Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPILowicz@lodzkie.pl, lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI w Łowiczu do dnia 17.11.2015 do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 837 72 29.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego oraz miasta na prawach powiatu – Skierniewic.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Program spotkania informacyjnego:

•    Omówienie wniosku o dofinansowanie dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99 – 400 Łowicz
tel.: 46 837 72 29, 46 837 52 67
e-mail:

pdfProgram spotkania381.11 KB

docFormularz zgłoszeniowy109 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top