Spotkanie poświęcone dofinansowaniu powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Data publikacji: 18.11.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.
Spotkanie odbędzie się dnia:

  • 27 listopada 2015 r. w godz. 12:15 - 15:15 (rejestracja od godz. 12:00) w Urzędzie Miasta i Gminy  w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, sala konferencyjna.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: LPISieradz@lodzkie.pl, do dnia 26 listopada 2015 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 43 822 89 25.

Dla kogo:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego
(tj. powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego).


Program spotkania informacyjnego

  • Omówienie poszczególnych elementów wnioskuo dofinansowanie     wnioskodawca, wskaźniki, grupy docelowe, ryzyko, krótki opis projektu, zadania, kwoty ryczałtowe - część I;
  • Omówienie poszczególnych elementów wniosku o dofinansowanie  potencjał, budżet ogółem, budżet szczegółowy, uzasadnienie kosztów, harmonogram, oświadczenia - część II;
  • Źródła Informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98 - 200 Sieradz
tel.: 43 822 89 25; 43 678 40 80
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania376.11 KB

docFormularz zgłoszeniowy110 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top