Informacja dot. naboru dla promotorów projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Data publikacji: 21.03.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju, odpowiedzialne na koordynację działań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: PPP) prowadzi nabory dla promotorów projektów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji w formule PPP. Celem naboru jest również wypracowanie doświadczeń i dokumentacji wzorcowej oraz przeprowadzenie na ich podstawie specjalistycznych warsztatów dla przedstawicieli administracji publicznej.
Przedmiotem naboru są projekty inwestycyjne (z określonych sektorów) o wartości co najmniej 2 mln zł planowane do realizacji w formule PPP na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym także projekty koncesyjne.
Dokumentację zgłoszeniową można nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad udziału w naborze zostały opublikowane na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 
Top