Procedura oceny programów rewitalizacji

Data publikacji: 24.03.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 279/16  przyjął „Procedurę weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.
W związku z powyższym zwracamy się do gmin, aby od dnia 15 marca 2016 r. przekazywały opracowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na adres:

  • korespondencyjny – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem „PRI – Program rewitalizacji gminy…”),
  • e-mail – pr@lodzkie.pl (temat: „PRI – Program rewitalizacji gminy…”).

W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości osobami do kontaktu są:

  • Natalia Kacprzak tel. 42 663 31 03,
  • Agnieszka Bednarska-Bernatek tel. 42 663 31 36,
  • Julita Sobala tel. 42 663 37 07.

pdfProcedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-20201.65 MB

 
Top