Informujemy o wynikach konkursu z Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Data publikacji: 22.03.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 21 marca 2016 r. opublikowana została informacja o wynikach konkursu z Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - wersja 4 (POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15).

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rozwoju (pismo znak: DZF.IX.8620.16.2016.MI.1 z dnia 10 marca 2016 r.), zwiększono kwotę środków możliwych do zakontraktowania w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER w województwie łódzkim. W związku z powyższym wybrano do dofinansowania kolejny projekt umieszczony na Liście projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (projekt z pozycji nr 26).

pdfLista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania182.45 KB

Informacja dostępna jest również na stronie www.power.wup.lodz.pl.

 
Top