Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 18.03.2016 r.

W dniu 15 marca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 284-16 zmieniającą Uchwałę Nr 933-15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 01). Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany obejmują w szczególności: zadania  Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w związku z zawarciem Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Zarząd Województwa Łódzkiego Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny zawartego w dniu 22 października 2015 r. przyjętego uchwałą Nr 1171-15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2015 r., kontrolę krzyżową w ramach programu i kontrolę krzyżową horyzontalną, doprecyzowanie kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących oraz aktualizację schematów.

pdfOpis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020-skan dokumentu7.01 MB

pdfOpis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-20201.52 MB

 
Top