Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Przygotowany materiał ma ułatwić prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement.

pdfMateriał pomocniczy do wniosku o dofinansowanie 392.43 KB

Data publikacji: 31.03.2016 | Kategoria: Wiadomości | RPLD100202IZ0010001/16

W związku z trwającym końcowym etapem prac nad dokumentacją konkursową, po przyjęciu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy uwzględniających otrzymywane w ostatnim czasie rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, funkcjonującym przy Ministerstwie Zdrowia, jak również zalecenia Ministerstwa w tym zakresie, zaistniała konieczność przesunięcia terminu ogłoszenia pierwszego naboru wniosków dla Poddziałania X.3.3. Zmiana dotyczy wyłącznie terminu publikacji ogłoszenia. Planowany termin naboru nie ulega zmianie. Ogłoszenie zostanie opublikowane do dnia 10 kwietnia br. Nabór będzie dotyczyć typu 2 operacji, tj. realizacji działań wspierających i uzupełniających Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Data publikacji: 31.03.2016 | Kategoria: Wiadomości | Europejski Fundusz Społeczny RPLD100303IZ0010001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w dniu 29 marca 2016 r. opublikowana została informacja o zakończeniu etapu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" RPO WŁ na lata 2014-2020.
Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Data publikacji: 31.03.2016 | Kategoria: Wiadomości

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 25 marca 2016 r. opublikowana została lista kolejnych wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru z Działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na stronie Portalu FE.

Data publikacji: 31.03.2016 | Kategoria: Wiadomości

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 29 marca 2016 r. opublikowana została lista kolejnych wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru z Poddziałania 1.1.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" PO WER.

Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na stronie Portalu FE.

Data publikacji: 31.03.2016 | Kategoria: Wiadomości | POWR010102IP1710002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 23 marca 2016 r. opublikowana została informacja o zakończeniu etapu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15 dla Poddziałania IX.3.1 "Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej" RPO WŁ na lata 2014-2020. 

docLista umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania IX.3.1173 KB

Informacja dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Data publikacji: 29.03.2016 | Kategoria: Wiadomości | RPLD090301IP0110001/15
 
Top