Przedstawiamy listę wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Data publikacji: 22.03.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 21 marca 2016 r. opublikowana została lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru z Działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-002/15).

pdfLista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzedów pracy wybranych do dofinansowania165.88 KB

Informacja dostępna jest na stronie www.rpo.wup.lodz.pl oraz na stronie Portalu FE.

 
Top