Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Projekt nr RPLD.04.03.01-10-0001/23 pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 660/23 z dnia 28 lipca 2023 roku.

pdfInformacja o projekcie (150 KB)

Data publikacji: 04.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310001/22

BiznesPortal 1460x616px

 

BiznesPortal.pl - pod takim adresem od 1 lipca 2023 przedsiębiorcy znajdą pierwszą tak kompleksową wyszukiwarkę ofert wsparcia finansowego oraz pozafinansowego. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej stworzyła narzędzie, dzięki któremu każdy przedsiębiorca może odnaleźć dopasowane do indywidualnych potrzeb oferty dofinansowania działalności.

BiznesPortal.pl to baza, która gromadzi informacje o środkach dostępnych w ramach funduszy europejskich, międzynarodowych oraz programów krajowych. Przedsiębiorcy znajdą w niej również informacje o dostępnych preferencyjnych kredytach, pożyczkach, gwarancjach finansowych i ulgach podatkowych. Wyszukiwarka pozwoli w prosty i szybki sposób dopasować konkretne oferty do potrzeb przedsiębiorców.

  • Przedsiębiorca chcący skorzystać ze wsparcia, niefinansowego lub pozafinansowego, mierzy się z dużą liczbą ofert. Odnalezienie oferty, która jest dopasowana do jego konkretnych potrzeb zajmuje zbyt wiele czas dlatego Agencja Rozwoju Przemysłu zdecydowała się na przygotowanie BiznesPortal. Na polskim rynku nie było dotąd takiego narzędzia. Pod jednym adresem przedsiębiorcy znajdą setki ofert, które w prosty sposób dopasują do swoich potrzeb. Oszczędność czasu i możliwość skorzystania z szerokiej oferty wsparcia - to coś, na co polscy przedsiębiorcy czekali od dawna - powiedział Sebastian Dąbski, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

BiznesPortal.pl to pionierska na polskim rynku wyszukiwarka ofert wsparcia. Pod jednym adresem zebrane zostały informacje o narzędziach finansowych, które oferują przedsiębiorstwom Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., instytucje rządowe i samorządowe.

  • Oferta wsparcia finansowego zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych, jest niezwykle szeroka. Często jednak przedsiębiorcy nie mają wiedzy jak z nich skorzystać. BiznesPortal sprawi, że wyszukiwanie i wnioskowanie o kapitał rozwojowy stanie się proste jak nigdy dotąd. Łączymy siły z ARP S.A., po to, by jeszcze skuteczniej pomagać polskim przedsiębiorcom w rozwoju - podkreśla Ewelina Owczarska – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

System informatyczny stworzony na potrzeby BiznesPortal dzięki integracji z rejestrami państwowymi, bazami i systemami innych podmiotów publicznych (KRS, CEiDG, REGON, SUDOP), umożliwi przedsiębiorcom szybkie pozyskanie informacji o aktualnych formach wsparcia. Narzędzie pozwoli na sprofilowanie ofert pod konkretne oczekiwania firm. Przedsiębiorca wpisując swój NIP uzyska informacje o możliwościach wsparcia dopasowanych do wielkości firmy, branży, w której działa oraz jej lokalizacji.

  • ,,Zależało nam na tym, aby BiznesPortal był maksymalnie prosty i wygodny w użytkowaniu. Pracując nad stworzeniem serwisu prowadziliśmy ciągłe konsultacje z przedsiębiorcami i to właśnie przedsiębiorcy są głównymi architektami BiznesPortal. Będziemy nadal pracować nad rozwojem portalu. Chcemy nie tylko poszerzać bazę ofert dla przedsiębiorców, ale w przyszłości uwzględnić również sektor samorządowy i rolniczy oraz zbudować sekcję edukacyjną. Mamy ambicje, by BiznesPortal był tym miejscem, od którego poranny przegląd Internetu zaczynają polscy przedsiębiorcy" - podkreśla Agnieszka Czuczwara z Biura Wsparcia Biznesu ARP S.A.

 

Zestawienie znaków składające się ze znaków Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską

Data publikacji: 03.08.2023 | Kategoria: Wiadomości

 

Poniżej przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które otrzymały ocenę negatywną w ramach naboru nr FELD.07.01-IP.01-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027:

Priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"
Działanie FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP"

Lista projektów

Data publikacji: 03.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | FELD0701IP01001/23

 

Informujemy o zmianie Regulaminu naboru nr FELD.09.02-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9. Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji (kształcenie zawodowe - projekty infrastrukturalne), programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Regulaminu naboru nr FELD.09.02-IZ.00-001/23 wersja 2.0 obowiązuje od dnia przyjęcia uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego tj. 31.07.2023 r.
Zakres zmian wraz z uzasadnieniem znajduje się w Wykazie zmian w Regulaminie naboru nr FELD.09.02-IZ.00-001/23.

Data publikacji: 02.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0902IZ00001/23

 

Informujemy o zmianie Regulaminu naboru nr FELD.09.02-IZ.00-002/23 na projekty współfinansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9. Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji (kształcenie zawodowe - projekty społeczne), programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Regulaminu naboru nr FELD.09.02-IZ.00-002/23 wersja 2.0 obowiązuje od dnia przyjęcia uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego tj. 31.07.2023 r.
Zakres zmian wraz z uzasadnieniem znajduje się w Wykazie zmian w Regulaminie naboru nr FELD.09.02-IZ.00-002/23.

Data publikacji: 02.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0902IZ00002/23

Poniżej przedstawiamy informację o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23 w ramach: Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.2 Drogi, Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków (154 KB)

Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/23

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków ” złożony przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/22

Projekt „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stryków” złożony przez Gminę Stryków w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-004/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310004/22

Poniżej przedstawiamy informacje o umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/22-00 podpisanej w dniu 21 lipca 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfUmowa (142 KB)

Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310003/22

Poniżej przedstawiamy Informacje o umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/22-00 podpisanej w dniu 23.06.2023 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfUmowa (150 KB)

Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310002/22
Strona 14 z 415
 
Top