Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

 

Informujemy o zmianie Regulaminu naboru nr FELD.09.02-IZ.00-002/23 na projekty współfinansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9. Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji (kształcenie zawodowe - projekty społeczne), programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Regulaminu naboru nr FELD.09.02-IZ.00-002/23 wersja 2.0 obowiązuje od dnia przyjęcia uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego tj. 31.07.2023 r.
Zakres zmian wraz z uzasadnieniem znajduje się w Wykazie zmian w Regulaminie naboru nr FELD.09.02-IZ.00-002/23.

Data publikacji: 02.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0902IZ00002/23

Poniżej przedstawiamy informację o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23 w ramach: Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.2 Drogi, Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków (154 KB)

Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/23

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków ” złożony przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/22

Projekt „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stryków” złożony przez Gminę Stryków w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-004/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310004/22

Poniżej przedstawiamy informacje o umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/22-00 podpisanej w dniu 21 lipca 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfUmowa (142 KB)

Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310003/22

Poniżej przedstawiamy Informacje o umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/22-00 podpisanej w dniu 23.06.2023 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfUmowa (150 KB)

Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310002/22

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach” złożony przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/23 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Data publikacji: 27.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/23

 

Informujemy, iż nabór wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Działania FELD.07.07 Integracja obywateli państw trzecich, ulega przesunięciu.

Nowy termin naboru po aktualizacji to: 28.08.2023 - 09.10.2023.

Data publikacji: 27.07.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Projekt „Rozwój kultury w Gminie Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.06.01.01-IP.03-10-002/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Data publikacji: 27.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310002/22

Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów zawartch w ramach konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

pdfLista umów (165 KB)

Data publikacji: 27.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040102IZ0010001/21
Strona 14 z 415
 
Top