Zmiana Regulaminu naboru dla Działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji - kształcenie zawodowe - projekty społeczne

Data publikacji: 02.08.2023 r.

 

Informujemy o zmianie Regulaminu naboru nr FELD.09.02-IZ.00-002/23 na projekty współfinansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9. Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji (kształcenie zawodowe - projekty społeczne), programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Regulaminu naboru nr FELD.09.02-IZ.00-002/23 wersja 2.0 obowiązuje od dnia przyjęcia uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego tj. 31.07.2023 r.
Zakres zmian wraz z uzasadnieniem znajduje się w Wykazie zmian w Regulaminie naboru nr FELD.09.02-IZ.00-002/23.

 
Top