Ocena merytoryczna projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków’’

Data publikacji: 31.07.2023 r.

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków ” złożony przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

 
Top