Ocena merytoryczna projektu „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stryków”

Data publikacji: 31.07.2023 r.

Projekt „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stryków” złożony przez Gminę Stryków w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-004/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

 
Top