Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego dróg wojewódzkich

Data publikacji: 31.07.2023 r.

Poniżej przedstawiamy informację o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23 w ramach: Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.2 Drogi, Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków (154 KB)

 
Top