Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Informacje o naborze

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym – od degradacji do regeneracji”. Celem spotkania jest omówienie naboru wniosków w ramach Działania FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym, a tym samym zachęcenie do aplikowania o środki w ogłoszonym naborze.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w formule online, 25 lipca 2023 roku w godz. 10:00 – 12.30 (rekrutacja do 21.07.2023 r.) – organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Webinarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania, w tym w szczególności do przedsiębiorców, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw gospodarujących odpadami, uczelni, wspólnot, czy spółdzielni mieszkaniowych i TBS.

Program webinarium

 1. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 2. Omówienie założeń ogłoszonego naboru wniosków w ramach Działania FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
 3. Jak poprawnie przygotować oraz złożyć wniosek o dofinansowanie?
 4. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem pracowników Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.

Organizator webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.
e- mail: GPILodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 07.07.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | FELD0213IZ00001/23

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym stacjonarnym spotkaniu informacyjnym pn.: „Fundusze Europejskie dla szkół zawodowych”. Celem spotkania informacyjnego jest przedstawienie informacji o ogłoszonym konkursie w ramach Działania FELD.08.08 Kształcenie zawodowe, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się 19 lipca 2023 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja do 17.07.2023 r.) w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w spotkaniu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe, w tym przedstawiciele administracji publicznej, instytucje nauki i edukacji, służby publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni.

Program spotkania

 1. Wprowadzenie do spotkania.
 2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 3. Omówienie założeń Działania FELD.08.08 Kształcenie zawodowe Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027:
  • przedmiot naboru;
  • podmioty uprawnione;
  • termin i miejsce składania wniosków;
  • ocena formalna i merytoryczna projektu.
 4. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.
e- mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 06.07.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | FELD0808IZ00001/23

Informacje o webinarium

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Bełchatowie i Sieradzu zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie dla szkół zawodowych”. Celem webinarium jest przedstawienie informacji o ogłoszonym konkursie w ramach Działania FELD.08.08 Kształcenie zawodowe, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Webinaria odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

 • 24 lipca 2023 roku w godz. 10:00 – 11:20 (rekrutacja do 19.07.2023 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie;
 • 26 lipca 2023 roku w godz. 10:00 – 11:20 (rekrutacja do 21.07.2023 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe, w tym przedstawiciele administracji publicznej, instytucje nauki i edukacji, służby publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni.

Program webinarium

 1. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 2. Omówienie założeń konkursu w ramach Działania FELD.08.08 Kształcenie zawodowe Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027:
  • przedmiot naboru;
  • podmioty uprawnione;
  • termin i miejsce składania wniosków;
  • ocena formalna i merytoryczna projektu.
 3. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.

Organizator webinarium

Organizator webinarium 24.07.2023 r.:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 754 78 07, 690 600 586
e- mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

Organizator webinarium 26.07.2023 r.:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80
e- mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 06.07.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | FELD0808IZ00001/23

 

Logotyp programu Inrreg Europa Środkowa 2021-2027

Zapraszamy Interesariuszy do udziału w projekcie: „Sprawiedliwa transformacja w Europie Środkowej (JETforCE)”

Zapraszamy zainteresowane podmioty do współpracy w ramach lokalnej grupy interesariuszy w projekcie JETforCE, celem podjęcia współpracy zmierzającej do wprowadzenia ulepszeń w regionalnych politykach dotyczących zagadnień z zakresu sprawiedliwej transformacji.

Zgłoszenia do udziału mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego z Obszaru Transformacji,
 • podmioty (organizacje pozarządowe, MŚP, instytucje naukowe, instytucje otoczenia biznesu), których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z transformacją sektora energetycznego Zagłębia Bełchatowskiego.

Co oferujemy?

Interesariusze zaangażowani zostaną w działania podejmowane w ramach JETforCE w celu nawiązania współpracy, wymiany poglądów oraz doświadczeń, pomiędzy różnymi podmiotami, których aktywność skupia się na sprawiedliwej transformacji.

W ramach JETforCE możliwe będzie:

 • uczestnictwo w wizytach studyjnych organizowanych przez Partnerów projektu celem wymiany wiedzy i doświadczeń,
 • wzięcie udziału w cyklicznych spotkaniach z Interesariuszami i bieżące informowanie o postępach projektu,
 • współpraca przy wyznaczaniu przez regiony priorytetów w zakresie transformacji energetycznej oraz ulepszaniu lokalnych polityk,
 • wypracowanie podejścia do procesu cyfryzacji, jako narzędzia wspierającego cały proces transformacji w kierunku zielonej energii,
 • wzięcie udziału w akcji pilotażowej.

Kiedy i jak można się zgłosić?

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym adres e-mail JETforCE@lodzkie.pl do dnia 31 lipca 2023 r.
O akceptacji zgłoszenia zdecyduje zespół projektowy JETforCE Województwa Łódzkiego na podstawie zgodności kandydatury z celami projektu.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem projektowym JETforCE Województwa Łódzkiego:

Więcej informacji o projekcie na stronach internetowych:

 

Data publikacji: 06.07.2023 | Kategoria: Wiadomości

Uprzejmie informujemy, że nabór wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Działania FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji ulega przesunięciu. O nowym terminie ogłoszenia naboru z ww. Działania (tj. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci. Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE), poinformujemy niezwłocznie.

Data publikacji: 06.07.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | harmonogram FEŁ2027

Uprzejmie informujemy, że nabór wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach Działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji ulega przesunięciu. O nowym terminie ogłoszenia naboru z ww. Działania (tj. Usługi rozwojowe w ramach PSF dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje lub przekwalifikować się, w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem BUR;) poinformujemy niezwłocznie.

Data publikacji: 06.07.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | harmonogram FEŁ2027

Projekt „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stryków” złożony przez Gminę Stryków w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-004/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Data publikacji: 06.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310004/22

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej.

Aktualizacja listy wynika z podpisania jeszcze jednej umowy w ramach konkursu.

Zaktualizowana lista podpisanych umów

Data publikacji: 05.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100301IZ0010002/22

Poniżej publikujemy listę podpisanych umów o dofinansowanie projektów wraz z rocznym oraz wieloletnim zestawieniem wartości umów w ramach konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego.

Lista umów

Data publikacji: 05.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110102IZ0010001/21
Strona 16 z 415
 
Top