Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które otrzymały ocenę negatywną w ramach naboru dotyczącego aktywizacji zawodowej - PUP

Data publikacji: 03.08.2023 r.

 

Poniżej przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które otrzymały ocenę negatywną w ramach naboru nr FELD.07.01-IP.01-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027:

Priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"
Działanie FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP"

Lista projektów

 
Top