Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego w ramach naboru dotyczącego ochrony powietrza - ZIT

Data publikacji: 04.08.2023 r.

Projekt nr RPLD.04.03.01-10-0001/23 pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 660/23 z dnia 28 lipca 2023 roku.

pdfInformacja o projekcie (150 KB)

 
Top