Ogłoszenie o naborze ekspertów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Data publikacji: 28.08.2023 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Niniejszy nabór prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz Regulaminu naboru ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, który został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 323/23 z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Treść ogłoszenia o naborze

Wniosek o wpis do Wykazu Ekspertów

 
Top