Komunikat dotyczący naboru dla Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

Data publikacji: 28.08.2023 r.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją gospodarczą w Polsce oraz prośbami przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o jak najszybsze dofinansowanie działań promocyjnych mających na celu wsparcie przedsiębiorców MŚP z województwa łódzkiego, którzy będą ostatecznymi odbiorcami wsparcia, został ogłoszony dodatkowy nabór niewynikający z harmonogramu naborów dla Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP Typ 1 – Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw – Promocja MŚP oraz Typ 2 – Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) - usługi dla przedsiębiorstw świadczone przez JST.

Termin naboru to: 08.09.2023 - 26.09.2023

 
Top