Zakończenie naboru wniosków dotyczącego społeczeństwa w transformacji

Data publikacji: 05.09.2023 r.

31.08.2023 roku zakończony został nabór nr FELD.09.02-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu FELD.09 Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Jednocześnie prezentujemy informację o wnioskach złożonych w przedmiotowym naborze.

 

 
Top