Zmiana terminu ogłoszenia naborów wniosków w ramach dróg lokalnych i infrastruktury edukacyjnej

Data publikacji: 17.10.2023 r.

Informujemy, że termin naborów wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania FELD.04.02 Drogi lokalne oraz działania FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna (typ projektu: Rozwój edukacji włączającej poprzez inwestycje infrastrukturalne i Wsparcie infrastruktury edukacji przedszkolnej oraz Rozwój edukacji włączającej poprzez inwestycje infrastrukturalne i Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego) uległ przesunięciu.

 
Top