Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Boczkach Chełmońskich

Data publikacji: 06.10.2023 r.

BLOG NAGLOWEK 09 10 2
Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Boczkach Chełmońskich

 

Środki Funduszy Europejskich wspierają rozwój niemal każdej sfery życia gospodarczego i społecznego województwa łódzkiego. Wyremontowane i odnowione obiekty cieszą oczy mieszkańców i turystów. Jedną z wielu inicjatyw dofinansowanych z Funduszy Europejskich jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym obiektów kultury. W powiecie łowickim wyremontowano Dom Ludowy w Boczkach Chełmońskich. Inwestycja poprawiła warunki korzystania z zajęć i ograniczyła koszty ogrzewania obiektu. Wprowadzone zmiany, między innymi dodatkowe ocieplenie, wymiana okien, oraz usprawnienie wentylacji spowodowały, że wzrosła jego efektywność energetyczna. 

W Domu Ludowym w Boczkach Chełmońskich znajduje się filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym. W wyremontowanym budynku spotykają się również członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca. Placówka oferuje zajęcia taneczne, plastyczne, językowe dla maluchów, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, które prowadzone są przez fachową i wszechstronnie przygotowaną kadrę instruktorów. Przeprowadzona termomodernizacja ma pozytywny wpływ nie tylko na środowisko, ale i na zdrowie ludzi. 

Ochrona środowiska naturalnego

Fundusze Europejskie podnoszą standardy życia Europejczyków dzięki polityce ochrony środowiska. Obecnie głównym celem jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną, oszczędzającą zasoby oraz ochraniającą ludzkie zdrowie. Do województwa łódzkiego trafiają na ten cel kolejne fundusze. Ze środków Funduszy Europejskich finansowane są między innymi działania w zakresie produkcji lub dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. Projekty te mają na celu zmniejszenie emisyjności gospodarki, poprawę jakości powietrza, a także ogólną poprawę stanu środowiska w regionie. Tym samym polepszają się warunki życia i zdrowie mieszkańców województwa łódzkiego.

Kulisy prac 

W budynku wymieniono stolarkę zewnętrzną, docieplono ściany zewnętrzne i dach, który pokryto papą termozgrzewalną. Skuto i wykonano nowe tynki ścian i sufitów, posadzkę oraz wymieniono wszystkie instalacje. Budynek przeprojektowano tak, by w miejscu nieczynnej kotłowni w poziomie piwnicy oraz sceny w poziomie parteru powstała dwukondygnacyjna przestrzeń. Wygospodarowano w niej miejsce na toalety, przystosowane również dla osób z niepełnosprawnościami. W starej kotłowni olejowej powstało pomieszczenie magazynowe. Przebudowano również schody zewnętrzne i zaprojektowano podjazd dla osób z ograniczoną mobilnością. 

Termomodernizacja zmniejszyła o 74,16% zapotrzebowanie placówki na energię, co przełożyło się na niższe koszty ogrzewania. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. Dzięki temu działaniu poprawił się stan powietrza na terenie gminy, co wpłynęło pozytywnie na jakość życia i zdrowia mieszkańców całego powiatu łowickiego. Remont Domu Ludowego w Boczkach Chełmońskich nie tylko wsparł efektywność energetyczną gminy, ale i podniósł świadomość mieszkańców w zakresie korzyści z wdrażania ekologii oraz funkcjonowania w bezpiecznym i czystym środowisku. Oszczędzanie zasobów naturalnych jest ważne dla zachowania czystego środowiska dla kolejnych pokoleń. Wyremontowany obiekt służy wszystkim mieszkańcom gminy Kocierzew Południowy. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 711 tys. zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowiło kwotę ponad 393 tys. zł. 

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top