Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. "Kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020"

Data publikacji: 28.10.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie się:

6 listopada 2015 r. w godzinach 10:00-13:15 (rejestracja od godz. 9:45) w Urzędzie Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A, w sali konferencyjnej.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPI lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI do dnia 5.11.2015 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 874 31 54.

 

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Centralnego - powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego, łódzkiego-wschodniego.

 

Program spotkania informacyjnego

  • Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków,
  • Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności,
  • Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • Źródła Informacji o Funduszach Europejskich.

 

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach

ul. Sienkiewicza 16

95-060 Brzeziny

tel.: 46 874 31 54, 46 816 68 17

e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania110.38 KB

docformularz zgłoszeniowy109.5 KB

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top