Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: IX, X, XI, XII RPO WŁ na lata 2014-2020

W dniu 20 października br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1169/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 801/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą Nr 1079/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2015 r.

Poniżej przedstawiamy opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst dokumentu.

Wprowadzone zmiany obowiązują od 20 października 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.215.42 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 1.83 MB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2015-10-20
 
Top