Zapraszamy na spotkanie pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020".

Data publikacji: 27.10.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie się:
•    10 listopada 2015r, w godzinach 10:00 – 13:30 (rejestracja od godz. 9:45) w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Kutno, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPILowicz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI w Łowiczu do dnia 07.11.2015 r. do godz. 12.00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 837 72 29.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego oraz miasta na prawach powiatu – Skierniewic.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Program spotkania informacyjnego:

•    Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków
•    Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności
•    Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99 – 400 Łowicz
tel.: 46 837 72 29, 46 837 52 67
e-mail:

pdfProgram spotkania338.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy109.5 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top