Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Data publikacji: 10.11.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu     

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe”.


Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2015 r. w godzinach 11:30-15:15 (rejestracja od godz. 11:15) ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi, w  siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi –  sala konferencyjna I piętro.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres GPILodz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby GPI do dnia 18.11.2015 do godz. 14:00

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 31 07 lub 42 291 97 60.

Do skorzystania z indywidualnych konsultacji zapraszamy w szczególności osoby zainteresowane realizacją projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.        

Program spotkania informacyjnego

  • Omówienie wniosku o dofinasowanie dla Działania XI.3 Kształcenie zawodowe;
  • Źródła Informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator spotkania informacyjnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi.
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail:  GPILodz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania110.87 KB

docFormularz zgłoszeniowy109.50 KB 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top