Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. „Dokumentacja konkursowa Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Data publikacji: 27.10.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniach 

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Dokumentacja konkursowa Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.

Spotkania odbędą się:

  • 6 listopada 2015 r. w godz. 8:30 – 12:00 (rejestracja od godz. 8:15) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3, Piotrków Trybunalski, ul. Broniewskiego 16, sala 206, II piętro.
  • 9 listopada 2015 r., w godz. 8:30 – 12:00 (rejestracja od godz. 8:15) w sali obrad Rady Miasta Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Łowicz, ul. Stary Rynek 1.
  • 10 listopada 2015 r., w godz. 8:30 – 12:00 (rejestracja od godz. 8:15), w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Łódź, ul. Moniuszki 7/9.
  • 12 listopada 2015 r. w godz. 8:30 – 12:00 (rejestracja od godz. 8:15) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sieradzu, Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, II piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w danym spotkaniu, prosimy  o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby danego Głównego bądź Lokalnego Punktu Informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w zakresie aktualnie ogłoszonego konkursu w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program spotkania informacyjnego

•    Regulamin konkursu.
•    Kryteria wyboru projektów.
•    Szczegółowe zasady wsparcia - sesja pytań
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
•    Konsultacje indywidualne

Organizatorzy spotkań informacyjnych

Organizator spotkania w  Łodzi:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Piotrkowie Trybunalskim:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz 
tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania336.05 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź109 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łowicz110.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Piotrków Tryb.111 KB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz110.5 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Artykuły powiązane

 
Top