Zapraszamy do Poddębic na bezpłatne szkolenie poświęcone Programom Operacyjnym realizowanym na szczeblu krajowym.

Data publikacji: 04.11.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu  zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Okres programowania 2014 – 2020: Programy Operacyjne realizowane na szczeblu krajowym”.
Spotkanie odbędzie się dnia:

  • 19 listopada 2015 r. w godz. 9:00 - 15:30 (rejestracja od godz. 08:45) w Starostwie Powiatowym  w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, sala konferencyjna, I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: LPISieradz@lodzkie.pl, do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 14:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 43 822 89 25.

Dla kogo:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego
(tj. powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego).


Program spotkania informacyjnego:

•    Omówienie poszczególnych Programów Operacyjnych szczebla krajowego
•    Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014 – 2020.


Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu,
ul. Kościuszki 6
98 - 200 Sieradz
tel.: 43 822 89 25; 43 678 40 80
e-mail:

pdfProgram spotkania355.97 KB

docFormularz zgłoszeniowy110 KB

pdfPlakat199.61 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top