Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1858) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0001/17, pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych…
Data publikacji: 22.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070101IP0310003/16
Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/17, pn. „Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania…
Data publikacji: 22.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030101IP0310001/16
W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków w zakresie spełnienia wymogów…
Data publikacji: 21.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100202IZ0010001/17
Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/17, pn. „Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i…
Data publikacji: 21.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310008/16
Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/17, pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury…
Data publikacji: 21.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310009/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/17, pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie…
Data publikacji: 21.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310018/16
Projekt pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” , złożony przez…
Data publikacji: 20.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310002/16
Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania wraz z listą…
Data publikacji: 16.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070402IZ0010001/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/17, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta…
Data publikacji: 09.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310011/16
Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0001/17, pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych…
Data publikacji: 09.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070101100001/17
Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/17 pn. „Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i…
Data publikacji: 09.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310008/16
 
Top