Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Ozorków

Data publikacji: 09.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0001/17, pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie” uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oraz zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z tego typu rozwiązań. Dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarzania i udostepniania informacji usprawnione zostanie także zarządzanie gminą.

 
Top