Wyniki oceny merytorycznej wniosku złożonego przez Gminę Ozorków w ramach trybu pozakonkursowego - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 21.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/17, pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków” złożony przez Gminę Ozorków uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 81,16 % punktów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy poprzez termomodernizację budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Modlnej.

 
Top