Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1772) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/16, pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”…
Data publikacji: 02.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310001/16
Informujemy, że 27 lutego 2017 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego…
Data publikacji: 28.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090201IP0110001/16
Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0003/16 pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek”…
Data publikacji: 27.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310004/16
Poniżej przedstawiamy opublikowaną 24 lutego 2017 r. na stronie internetowej…
Data publikacji: 24.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080100IP0110001/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta…
Data publikacji: 21.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310009/16
16 lutego Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (WUP) opublikował listę…
Data publikacji: 17.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080100IP0110001/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/16, pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”…
Data publikacji: 16.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310001/16
Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu…
Data publikacji: 16.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110301IZ0010001/16
Poniżej publikujemy informację o wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie…
Data publikacji: 16.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050302IZ0010001/16
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie dla poddziałania XI.1.1 w…
Data publikacji: 02.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110101IZ0010001/16
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie dla poddziałania XI.1.2 w…
Data publikacji: 02.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110102IZ0010001/15
 
Top