Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1858) wiadomości ze wszystkich kategorii

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów…
Data publikacji: 28.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD010201IP0210018/17
W związku z rezygnacją z realizacji projektu nr WND-RPLD.07.04.01-10-0016/16 przez…
Data publikacji: 28.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070401IZ0010001/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/17, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta…
Data publikacji: 27.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310011/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/17, pn. "Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz…
Data publikacji: 27.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310022/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/17, pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” …
Data publikacji: 27.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310013/16
Poniżej publikujemy listę 3 projektów, które 21 czerwca 2017 r.…
Data publikacji: 27.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070200IZ0010002/16
Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem…
Data publikacji: 27.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070200IZ0010002/16
Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/17, pn. „Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i…
Data publikacji: 26.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310008/16
Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0001/17, pn.  „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych…
Data publikacji: 26.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070101IP0310003/16
Projekt pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” (WND-RPLD.06.01.01-10-0002/17)…
Data publikacji: 23.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310009/16
Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część…
Data publikacji: 23.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310023/16
 
Top