Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego przez Gminę Ozorków - Technologie informacyjno-komunikacyjne - ZIT

Data publikacji: 22.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0001/17, pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie” złożony przez Gminę Ozorków uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 72,79% punktów.

Głównym celem projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie" jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych i wzrost liczby mieszkańców korzystających z tych usług. Dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników usprawnione zostanie również zarządzanie gminą.

 
Top