Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1858) wiadomości ze wszystkich kategorii

Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w czerwcu…
Data publikacji: 03.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070401IZ0010001/16
30 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy…
Data publikacji: 03.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090202IP0110001/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0010/17, pn. ” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych…
Data publikacji: 03.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310016/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0009/17, pn. ”Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację…
Data publikacji: 03.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310012/16
29 czerwca 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował…
Data publikacji: 03.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080304IP0110001/17
Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0002/17, pn. ” Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu”…
Data publikacji: 03.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310002/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/17, pn. ”Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” …
Data publikacji: 03.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310013/16
27 czerwca 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował…
Data publikacji: 29.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090101IP0110003/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0009/17, pn. ”Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację…
Data publikacji: 29.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310012/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/17, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta…
Data publikacji: 29.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310011/16
Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/17, pn. , pn. „Budowa stacji obsługi tankowania…
Data publikacji: 29.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030101IP0310001/16
 
Top