Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1858) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/17, pn. ”Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy…
Data publikacji: 14.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310014/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0009/17, pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację…
Data publikacji: 12.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310012/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0010/17, pn. ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na…
Data publikacji: 12.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310016/16
Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0002/17, pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu”…
Data publikacji: 12.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310002/16
Instytucja Pośrednicząca dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie…
Data publikacji: 12.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD020201IP0210016/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy…
Data publikacji: 07.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310014/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17 pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt…
Data publikacji: 07.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310008/16
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w czerwcu…
Data publikacji: 04.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070402IZ0010001/16
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym…
Data publikacji: 04.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci)
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu…
Data publikacji: 04.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110201IZ0010001/16
 
Top