Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1772) wiadomości ze wszystkich kategorii

26 kwietnia 2017 r. wybrano do dofinansowania 11 projektów złożonych…
Data publikacji: 28.04.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070401IZ0010001/16
Przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny…
Data publikacji: 28.04.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070401IZ0010001/16
Instytucja Pośrednicząca dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie…
Data publikacji: 27.04.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD010100IP0210017/16
Instytucja Pośrednicząca dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie…
Data publikacji: 27.04.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD020301IP0210009/16
Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” złożony przez…
Data publikacji: 27.04.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310010/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0002/16, pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki…
Data publikacji: 19.04.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310005/16 projekty pozakonkursowe
Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów oraz listę projektów, które…
Data publikacji: 13.04.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110201IZ0010001/16
4 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował…
Data publikacji: 05.04.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090202IP0110001/16
Poniżej publikujemy informacje o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w…
Data publikacji: 04.04.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050302IZ0010001/16
 
Top