Dofinansowanie dla Powiatu Zgierskiego w ramach termomodernizacji budynków - ZIT

Data publikacji: 23.06.2017 r.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” (WND-RPLD.04.02.01-10-0004/17), złożony przez Powiat Zgierski został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 788/17 z dnia 21.06.2017 r.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej bydynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizacę. Użytkownikami projektu będą głównie uczniowie, a także kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji.

Poprawa efektywności energetycznej zostanie osiągnięta dzięki modernizacji systemu grzewczego, ciepłej wody oraz wentylacji grawitacyjnej, wraz z wymianą oświetlenia, stolarki okiennej i drzwiowej, jak również ocieplenie ścian. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do poprawy jakości powietrza, przynosząc korzyści dla ogółu społeczeństwa.

Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 2 226 976,00 PLN.

pdfSzczegóły dotyczące projektu157.46 KB

 

 
Top