Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez „EC1 Łódź - Miasto Kultury" - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 21.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/17, pn. „Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym” złożony przez EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 66,02% punktów.

Celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, w tym Centrum Nauki i Techniki, dla osiągnięcia wysokiej jakości zatrudnienia, dzięki podnoszeniu poziomu kompetencji przyszłych pracowników.

 
Top