Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1856) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/17, pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy…
Data publikacji: 21.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310014/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar…
Data publikacji: 21.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010004/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar…
Data publikacji: 20.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010001/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/17, pn. "Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”…
Data publikacji: 20.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci)
Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt…
Data publikacji: 19.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310008/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17 pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt…
Data publikacji: 19.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310006/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16 pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt…
Data publikacji: 18.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310007/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar…
Data publikacji: 18.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010002/16
Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0002/17, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł…
Data publikacji: 17.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030102IZ0010001/17
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/17, pn. ”Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy…
Data publikacji: 14.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310014/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0009/17, pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację…
Data publikacji: 12.07.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310012/16
 
Top