Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego przez Gminę Miasta Głowno - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 22.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/17, pn. „Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie” złożony przez Gminę Miasta Głowno uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 71,43% punktów.

Przedmiotem projektu jest zakup dwóch autobusów elektrycznych, wyposażonych w układ napędowy zasilany ze stacji ładowania. Aby rozpocząć eksploatację nowych pojazdów niezbędna jest dodatkowo przebudowa nawierzchni ulicy Dworskiej oraz mostu na Brzuśni. Przebudowa obejmie również plac manewrowo-postojowy dla autobusów na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego. 

 
Top