Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1856) wiadomości ze wszystkich kategorii

29 marca 2017 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy…
Data publikacji: 31.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090201IP0110002/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/17, pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie…
Data publikacji: 31.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201100001/17
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/16, pn. „Racjonalizacja zużycia energii termomodernizacja obiektów edukacyjnych…
Data publikacji: 31.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201100008/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0003/16, pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego…
Data publikacji: 31.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310004/16
Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/16, pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów”…
Data publikacji: 30.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050301IP0310002/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta…
Data publikacji: 29.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201100007/16
W wyniku procedury odwoławczej Instytucja Pośrednicząca wybrała 1 projekt do…
Data publikacji: 29.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD020101IP0210010/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/17, pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie…
Data publikacji: 24.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310008/16
Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/16, pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów”…
Data publikacji: 24.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050301IP0310002/16
Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” złożony przez…
Data publikacji: 24.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310004/16
 
Top