Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1858) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” złożony…
Data publikacji: 07.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310009/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0004/17, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego…
Data publikacji: 06.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310023/16
Poniżej publikujemy listę 6 wybranych do dofinansowania projektów, które uzyskały…
Data publikacji: 05.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070402IZ0010001/16
Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem…
Data publikacji: 05.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070402IZ0010001/16
Poniżej publikujemy listę umów zawartych w maju 2017 r. w…
Data publikacji: 05.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070401IZ0010001/16
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach…
Data publikacji: 02.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci)
Poniżej publikujemy dostęp do zestawienia umów o dofinansowanie projektów podpisanych…
Data publikacji: 01.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090101IP0110003/16
Informujemy, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów…
Data publikacji: 01.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090102IP0110001/16
30 maja 2017 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy…
Data publikacji: 01.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090201IP0110002/16
Projekt pn. "Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej…
Data publikacji: 01.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310022/16
Instytucja Pośrednicząca dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie…
Data publikacji: 01.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD010202IP0210015/16
 
Top